Geen toegang

Meer zoals dit

Uitstelgedrag

Waarom denken we nou altijd: ‘Dat kan morgen ook nog wel?

Groepsdruk

Soms zijn we net een kudde schapen

Wat verbind jullie?

Waarom denken we nou altijd: ‘Dat kan morgen ook nog wel?

Praten over grenzen

Je bent maar een mens, waar trek jij de grens?

Geen toegang

Login om deze mentorles te bekijken